PRESENTATION av mig och hundarna

Anders Bodin Anders Bodin

Jag heter Anders Bodin och bor i Vemhån, Härjedalen. Jag har under 10 års tid haft förmånen och möjligheten att få spårträna mina eftersökshundar på GPS märkta björnar, både med hund i lina och löshunds släpp.
(Referenshund för SNO`s Björnhundsekipage i Norge)

Jag använder mig av Schäfer och Plotthundar som eftersökshundar på björn.
Dessa björn eftersökshundarna är meriterade och special tränade på GPS märkta björnar vid Skandinaviska Björnforsknings Projektets fältstation i Tackåsen, Noppikoski i Dalarna.
Se: Viltskadecenters kravdokument för specialtränade eftersökshundar på björn

En björn eftersökshund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för ändamålet och ska ha dokumenterade särskilt goda egenskaper att följa en skadad individ av den art eftersöket avser och egenskaper om att den har genomgått utbildning och godkänts enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer. Se: Jaktförordningen 17§ samt NFS 2010:9  33b § Eftersökshund 

Jaktmarker & Fiskevatten reportage: Så köper du en bra björnhund


Jag driver även Spårsäkra din arbetsplats se hemsida: www.brunbjorn.com

Jag jagar aktivt björn f.o.m. 21 aug. t.o.m. 15 okt. med mina plotthundar, vilket gör att jag kan befinna mig på annan ort imellan Sverige under den här perioden MEN är behjälplig med era björneftersök."Jag är aldrig längre bort än ett telefonsamtal"

 


ScHÄFER

Varför jag använder Schäfer för spårning på björn är därför att schäfern i alla tider både av polisen och militären ansetts som den hund som klarar av det rent mentala och krävande som krävs vid spårning och i mitt fall så är det på björn. Schäfern är lättlärd och har viljan att spåra vilt samt att den inte är avlad för jakt utan att man kan styra den till det jag som hundförare vill att hunden skall spåra. Dom bästa resultat som erhållits i nuläget vid spårningarna på GPS märkta björnar står schäfern för.


Plotthund

Plotthunden är en framtagen hund för jakt på björn och kommer från USA och Canada rasen blev en egen registrerad ras 1946. Jag både spårar i lina och anänder dom som lös respektive eftersöks hundar.
Jag jagar bara björn med mina plottar vilket gör att dom endast är präglade på björn.