Eftersök

139Kg Södra Jämtland 139Kg Södra Jämtland

Alla eftersöks uppdrag sker konfidentiellt.

Vid kontakt med mig angående ett eftersök vill jag ha vissa uppgifter av uppdragsgivaren så som:

  • Position helst GPS koordinater (fås genom ex. Astron`s handenheten) för snabb transport till mötesplatsen före eftersökets påbörjan.
  • Tid för påskjutningen (man arbetar alltid mot solens nedgång/mörker)
  • Information om djuret (många gånger upplevd känsla)
  • Passkyttar
  • Allmen information under telefonsamtalet
  • Det viktigaste är att ni ringer: 070-230 12 00 för att förkorta lidandet för björnen.
Ruger Junior i Action! Meriterad Björneftersöks hund.